Herroepingsformulier

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
Dare Amsterdam

Gerard Doulaan 21

1181 WR  Amstelveen

Klantenservice@dareamsterdam.nl
020-4413436

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 


 
 
— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                     — Bestelnummer :


 


 

 


 
— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):
 
- Naam/Namen consument(en) 


 
 


— Adres consument(en) : 


 
 — IBAN Rekeningnummer: 


 
— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 


 
 — Datum(DD-MM-YYYY): 


 
 


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.